Politika privatnosti

Politika privatnosti

Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti

Obaveštavamo posetioce ove internet stranice BSS OSH DOO Beograd (u daljem tekstu: web stranica) da je Vaša poseta anonimna i da BSS OSH DOO ne prikuplja podatke koji bi omogućili Vašu identifikaciju (kao što su ime i prezime, e-mail adresa), a korisnike web stranice koji daju svoje podatke o ličnosti, obaveštavamo da se Vaši podaci obrađuju u skladu sa pravilima koja se navode u nastavku teksta i odredbama važećih zakona Republike Srbije.

Podatke koji se prikupljaju kroz kontakt formu (ime, prezime, imejl, broj telefona, grad) BSS OSH DOO će koristiti za svrhu pripreme i informisanja korisnika o ponudi određenog proizvoda, ugovaranja sastanka sa korisnikom povodom te ponude i slanje odgovora na upite korisnika, u vremenskom periodu koji je potreban za ostvarenje svrhe. Ovako prikupljene podatke BSS OSH DOO neće ustupati trećim licima. 

U svrhu bezbednosti korisnika, aplikacije koje će u bliskoj budućnosti BSS OSH DOO koristiti, prikupljaće podatke o ID uređaja. Prikupljene podatke BSS OSH DOO isključivo će koristiti u navedene svrhe i neće ih deliti sa trećim licima.

BSS OSH DOO će obrađivati podatke o ličnosti u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade, a isti se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe, osim u slučaju kada zakon obavezuje BSS OSH DOO da ih i dalje čuva.

BSS OSH DOO štiti poverljivost podataka tako što preduzima odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi osigurala bezbednost podataka i da bi ih zaštitila od svakog slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka, zloupotrebe, zabranjenog otkrivanja ili pristupa i svakog drugog oblika nezakonite obrade.

Autorska prava

Sadržaj ove internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada vlasniku, BSS OSH DOO kome pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u svojini vlasnika ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakonskih propisa. Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja internet prezentacije, na bilo koji način.

BSS OSH DOO zadržava pravo promene ovog obaveštenja . Sve izmene će biti objavljene na web stranici BSS OSH DOO. 

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI:

Ana Panić, struk. ekonomista
e-mail:ana.panic@bssosh.rs
+381 60 311 21 56

KONTAKT

BSS OSH DOO

Savski nasip 5a (Brodarska bb), Novi Beograd
11000 Beograd, Republika Srbija

PIB: 105498580, MB: 20398892

office@bssosh.rs

Call Centar 0800 15 15 14

BSS OSH je član BSS GRUPE.