Usluge

Organizovanje ispitivanja uslova radne sredine

Za potrebe klijenata vršimo organizovanje letnjeg i zimskog ispitivanja uslova radne okoline, mikroklime, osvetljenosti, buka, vibracija.. Jedan od osnovnih kriterijuma za upravljanje bezbednosti na radu je sprovođenje redovnih kontrola i inspekcija kao i davanje preporuka za poboljšanje bezbednosti na radnom mestu.

  • Organizovanje letnjeg i zimskog ispitivanja uslova radne okoline: mikroklima, osvetljenost, buka i vibracije  (Član 15. Stav 1. Tačka 7. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ”Sl. Glasnik RS” br.101 od 21.10.2005, 91 od 05.10.2015., 113 od 17.12.2017-dr.zakon i Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ”Sl. Glasnik RS” br. 94/2006, 108/2006-ispr., 114/2014 i 102/2015);

KONTAKT

BSS OSH DOO

Savski nasip 5a (Brodarska bb), Novi Beograd
11000 Beograd, Republika Srbija

PIB: 105498580, MB: 20398892

office@bssosh.rs

Call Centar 0800 15 15 14

BSS OSH je član BSS GRUPE.