„Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu obavezuje sve privredne subjekte da obezbede svu neophodnu dokumentaciju za bezbedan i zdrav rad.Iako mnogi privredni subjekti danas tu obavezu vide kao još jedan nametnuti trošak koji otežava poslovanje trebalo bi povećati svest o tome da primenom mera ovog zakona štitimo najveće bogatstvo i resurs kako poslodavcima tako i državi, a to je ljudski život.

bzirom na trenutnu situaciju koja je zadesila ceo svet i otežala mnogima poslovanje, BSS OSH kao društveno odgovorna kompanija, odlučila je da sprovede akciju kojom će olakšati da svaki poslodavac koji još uvek nije uspeo da obezbedi zakonski neoohodnu dokumentaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu to uradi po najpovoljnijim uslovima.“