Usluge

Izrada normativno pravne dokumentacije

Za potrebe klijenata u najkraćem vremenskom roku izvršićemo procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, tj., izradu Akta o proceni rizika, Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zara-znih bolesti COVID19.

 • Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (Član 13. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ”Sl. Glasnik RS” br.101 od 21.10.2005, 91 od 05.10.2015., 113 od 17.12.2017-dr.zakon)

 • Izrada Plana primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zaraznih bolesti (član 4. Stav 1. Tačke 4 i 5; Članovi 5,9,10,11,15, 24, 27, 28. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ”Sl. Glasnik RS” br.101 od 21.10.2005, 91 od 05.10.2015., 113 od 17.12.2017-dr.zakon i Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zaraznih bolesti ”Sl. Glasnik RS” br.94 od 2020);

 • Izrada Pravilnika u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Član 15. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ”Sl. Glasnik RS” br.101 od 21.10.2005, 91 od 05.10.2015., 113 od 17.12.2017-dr.zakon);

 • Izrada Programa obuke iz oblasti Prve pomoći (Član 15. Stav 1. Tačka 9. i Stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ”Sl. Glasnik RS” br.101 od 21.10.2005, 91 od 05.10.2015., 113 od 17.12.2017-dr.zakon i Pravilnika o načinu pružanja prve pomoći i vrsti sredstava i opreme koji moraju biti raspoređeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći ”Sl. Glasnik RS” br.109/2016);

 • Izrada Programa obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu i u radnoj okolini (Član 15. Stav 1. Tačka 4. i Član 28. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ”Sl. Glasnik RS” br.101 od 21.10.2005, 91 od 05.10.2015., 113 od 17.12.2017-dr.zakon);

 • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta (Član 18. Stav 2.. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ”Sl. Glasnik RS” br.101 od 21.10.2005, 91 od 05.10.2015., 113 od 17.12.2017-dr.zakon);

 • Izrada i vođenje evidencija od 1 do 14 iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Član 49. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ”Sl. Glasnik RS” br.101 od 21.10.2005, 91 od 05.10.2015., 113 od 17.12.2017-dr.zakon);

 • Izrada sporazuma o koordinaciji primene mera za bezbedan i zdrav rad kada dva i više poslodavaca dele isti poslovni prostor (Član 19. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ”Sl. Glasnik RS” br.101 od 21.10.2005, 91 od 05.10.2015., 113 od 17.12.2017-dr.zakon);

 • Izrada reversa zaduženja zaposlenih ličnim zaštitnim sredstvima (Član 17., Član 23. i Član 24. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ”Sl. Glasnik RS” br.101 od 21.10.2005, 91 od 05.10.2015., 113 od 17.12.2017-dr.zakon);

 • Izrada uputstava za bezbedan i zdrav rad (Član 15. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ”Sl. Glasnik RS” br.101 od 21.10.2005, 91 od 05.10.2015., 113 od 17.12.2017-dr.zakon);

 • Izrada izveštaja o povredi na radu i profesionalnim oboljenjima (Član 51. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ”Sl. Glasnik RS” br.101 od 21.10.2005, 91 od 05.10.2015., 113 od 17.12.2017-dr.zakon);

KONTAKT

BSS OSH DOO

Savski nasip 5a (Brodarska bb), Novi Beograd
11000 Beograd, Republika Srbija

PIB: 105498580, MB: 20398892

office@bssosh.rs

Call Centar 0800 15 15 14

BSS OSH je član BSS GRUPE.